Pagina's

woensdag 5 augustus 2009

Nieuwe rubriek : De gouden pluim
Gouldkwekers-wijsheid aan het woord :
Voëls moet kuikens self suksesvol grootmaak !


In de rubriek "Gouldkwekers-wijsheid" is het woord vandaag aan Willie van Rensburg, van de Gouldian-Vink-Vereniging Suid-Afrika.
Hij mag als eerste "De Gouden Pluim" op zijn hoed steken.
Proficiat Willie.

Van die genetiese potensiaal in Gouldians...
'N NUWE BEMARKINGSBELEID....!

                           door
                           WILLIE VAN RENSBURG

Die feit da so baie voornemende telers(kopers)    ontnugter    word    met    die eienaardige    broeigedrag       en    swak ouersorg van sommige voëls het my nou al vir  ’n paar jaar laat besluit om die volgende riglyne te propageer :

• Paar self die jong voëls en toets hul telingsvermoëns deur hul ten minste een nes met kuikens suksesvol te laat grootmaak. Hiervoor is natuurlik geweldig baie hokke en neste nodig !

• Kopers sal nou egter verseker wet dat die paar voëls wat hulle aangeskaf het suksesvol kan teel ! en hoe hul nageslag lyk.

• Ek reken dat ’n mens vir so ’n paar voëls selfs jou hand ’n bietjie dieper in jou sak sal steek !

• Teel eerder hoë kwaliteit voëls as om ’n groot getal te teel van onsekere herkoms, en waarvan die genetiese potensiaal totaal onbekend is. Al die genoemde mutasies is nou volledig gevestig in ons land en in oorsese lande, sodat dit sekerlik nie meer nodig is om teen wil en dank elke mutasie-eier te laat uitbroei nie ! Moenie die swak ouereienskappe op so ’n manier oordra nie !

• Ek keur dus die verskuiwing van eiers van een paar Gouldians na selfs ’n ander paar Gouldians af. ’n Paar voëls moet hul eie kuikens self suksesvol kan grootmaak !

Met beste wense uit Suid-Afrika,
Willie van RensburgNoot vh Hok Lievens :
“Goed gesproken Willie. Natuurbroed is de natuurlijke weg, zonder vervalsing van selectiemechanismen en met respect voor broedinstinct en voedsterinstinct.”