Pagina's

zaterdag 13 maart 2010

Kadet Witnek
De eerste gould met witbont
na 32 jaar gouldkweek op het Lievens-hok

In januari 2010 kreeg het kweekhok een wel heel speciale gast over de vloer. Voor het eerst in 32 jaar gouldkweek zat er een bonte gould- amadine tussen de uitvliegende nestjongen.

Een opvallende verschijning getooid met een witte band in de nek, horizontaal van links naar rechts lopend over de volledige breedte. Tegelijk zijn zowel bek als nagels bij het uitvliegen helder wit. Voor het overige wijken lichaamskleur en voorkomen op geen enkele wijze af van andere groene nestverlaters op het Lievens-hok.

Na beoordeling van een aantal restkenmerken in het phenotype wordt de jonge nestverlater naar 99% waarschijnlijkheid gedetermineerd als een man.

Noch broers noch zussen van de witbonte vogel tonen enig kenmerk van bontvorming. Het valt niet uit te sluiten dat dit bontkenmerk het hok is binnengebracht via de Oosteuropese gouldamadines die in vorige jaren op het hok zijn ingekweekt en deel uitmaken van de bloedlijn die via tal van uitkruisingen met andere Oosteuropese bronlijnen vandaag een bont jong oplevert.

Ondertussen heeft de jonge gouldamadine ook een naam gekregen, bij monde van ons kleine nichtje die hem “kadet witnek” noemde. Twee snapshot-foto's van de witbonte jongeling hieronder.


__________________________________________________________