Pagina's

woensdag 19 oktober 2011

Elst 2011 :
Hein Gerritsen stijgt naar 2
Andermaal Karel ten Kate Algemeen Kampioen


Elst 2011 :
Andermaal Karel ten Kate
Algemeen Kampioen
met een
dubbel- pastel
witborst
in zwartkop


Dubbelpastel met uitermate sublieme bevederingskwaliteit : werkelijk met recht en reden een vogel van superlatieven


Elst 2011. Het zit er andermaal op. En het is mooi-mooi geweest. Ook dit jaar weer. Met een rekordaantal goulds on show, binnen een nette en verzorgde omkadering, uitbundig aangekleed met groen. Zo is het goed. Alleen kleurtemperatuur van de gekozen TL lampen kan een volgende maal consequenter, nu zat één en ander door elkaar : een paar warme 84'ers met gele boventoon, in de volgende armatuur gevolgd door enkele koele 33'ers met groene ondertoon, enkele passen verder nog wat anders, enz... Maar zoals al aangegeven, voor de rest was de presentatie van  de  TT-kooien   vrijwel perfect te noemen, omkaderd door genoeg groen, met op de kop  van  elke rij een  fraai bloemstuk  gepresenteerd  op een   rieten   mat.   Erg   fraai.
De  foto  hiernaast  illustreert: Esthetica     met    hoofdletter.

De globale indruk blijft hangen dat de gemiddelde kwaliteit van de geshowde gouldamadines ook dit jaar alweer net wat hoger lag dan vorige jaren. Daarbovenop ook dit jaar weer enkele fantastische uitschieters gezien met groot potentieel. Zo was daar bijvoorbeeld de kampioen in de zwartkop- geelsnavel reeks bij de poppen, zonder meer een uitzonderlijke vogel in kleur, vorm, grootte en proportioneel evenwicht.

En uiteraard kwam tevens Hein Gerritsen ook dit jaar weer met meerdere meesterwerkjes aanzetten, ondermeer een sublieme pop in de zwartkop-roodsnavel reeks. Die overigens terecht kampioen werd. Hein is ook dit jaar alweer geklommen in het algemeen klassement, deze keer met een tweede plaats in de eindrangschikking. Benieuwd wat dat volgend jaar wordt. De verwachtingen blijven hoog gespannen hoor, Hein.

Daarnaast waren daar ondermeer ook de prachtige pastelvogels waarmee P. de Jong ons wist te verrassen. Bijna waren we alle hoop verloren om in de pastelreeks nog een keer forse volumevogels in Elst aan te treffen, en kijk : daar komt ouwe gouwe Piet aan de deur kloppen. Waar heb ik dat type gould en pastelbevedering nog gezien... het ligt op het puntje van mijn tong... Overigens kwam Piet in Elst eveneens met enkele uitermate geslaagde pastelpoppen in de blauwreeks, waar ik geruime tijd ben blijven naar kijken. Eerder kweekvogels dan showvogels, maar niettemin “high quality pastel” met een zeer herkenbare pluimkwaliteit buiten elke categorie.

In        totaal telden  wijzelf in Elst dit jaar een       elftal vogels die wij vanuit     onze e x p e r t i se b e t i t e l en als “kwaliteit buiten     elke categorie”, zoals ondermeer die majestueuze roodkoppop van G. Schellevis , met daarnaast enkele vogels van andere kwekers wiens naam mij momenteel ontgaat.

En jawel, we zouden het bijna vergeten : ook dit jaar weer was daar de onvermijdelijke dubbelpastel van kalme Karel ten Kate. Met een zodanig volle en brede pluimstructuur -van bovendien geweldige gladde finesse- zoals die bij pastelvogels waarlijk uitzonderlijk te noemen is. Uiteraard ook dit jaar meer dan terecht tot Algemeen Kampioen gekroond. Tweemaal opéénvolgend is hier scheepsrecht, nietwaar Karel. Slechts weinigen (sic) hebben het eerder gedaan. Van harte proficiat, welgemeend van deze kant.

Voor volgend jaar staan er bij kalme Karel ongetwijfeld enkele andere verrassingen op stapel, daar twijfelen we geen moment aan. Op naar Elst 2012.


Verslagen van enkele voorgaande edities :
Algemeen Kampioen Elst 2008
Algemeen Kampioen Elst 2009
Algemeen Kampioen Elst 2010
Algemeen Kampioen Elst 2011

Tekstbewerking : Ivan & Lester Lievens
053-838224 voor opmerkingen en suggesties
__________________________________________________________