Pagina's

vrijdag 5 december 2014

Good morning

Why on earth is this gouldian phone green ?Do you know ?

How long have you known ?

And how did you get to know it is green ?

De Nederlandse media en de vogelgriep

NOS proclameert "de schuld van de wilde eend"
NOS bevestigt "de onschuld van bio-industrie"
en voedt de slachtofferrol van pluimveesector

in de zoveelste vogelgriep-historie in
NL, de Europese koploper in antibioticagebruik

Rest van Nederlandse media volgen gedwee


Dinsdag 2 december 2014,
Bij de NOS op Radio 1, vraagt de meegaande presentator in een interview naar oorzaken van het recente vogelgriep-drama :
"Moeten we bang worden voor die wilde eend?"
Door klakkeloos mee te gaan in dit verhaal bevestigt De NOS de dwaling dat de wilde vogels de grote schuldigen zijn in het vogelgriep-debâcle. Nochtans, als het van de NOS komt, dan moet de geleverde informatie toch wel zeker en duidelijk zijn. Zou je denken... ja toch ?
Want bij de NOS wordt toch ernstige journalistiek bedreven, verificatie met dubbelcheck... ja toch ?

Met lede ogen aanzien. En met droefnis aanhoren. Dat is de sensatie van tristesse die je krijgt bij het steeds verdergaande en nooit eindigende mediatheater omtrent vogelgriep. Ook in België. Maar beduidend vooral in de Nederlandse pers. Vooral bij onze noorderburen wordt het brede publiek op een groteske manier bespeeld waar het oorzaak en schuldvraag betreft in steeds wederkerende vogelgriep-ellende. Vogelgriep-ellende die zijn oorsprong vindt lokaal in Nederland, zo bevestigt het HET NEDERLANDS INSTITUUT VOOR ECOLOGIE vanuit Wageningen, NL.

Terwijl men zich in (het voor de zoveelste keer getroffen) Nederland haastte om de baas van het vogeltrekstation voor de NOS-microfoon te laten verklaren dat wilde vogels de schuld van alle vogelgriep-ellende zijn (sic), blijken er dus wetenschappelijke maatstaven voorhanden die een heel stuk objectiever blijken te zijn dan het opgevoerde mediatheater wil laten vermoeden. Maatstaven waarover de NOS echter in alle talen zwijgt. Mag dat raar genoemd worden? Wat kan hier de reden zijn voor deze blindering en omissie in nieuwsgaring en verslaggeving?

Waarom geeft de NOS maar al te welwillend toe aan slechts een zeer gedeeltelijke en derhalve misleidende verslaggeving ? Waarom blijken verslaggevers bij de NOS niet gedreven om het volledige verhaal te brengen, zoals de deontologie en beroepsethiek van de journalistiek voorschrijft...? Wordt de publieke opinie in Nederland op gerichte wijze onwetend gehouden door een mediamachine die intentioneel bijgestuurd wordt, weg van volledige verslaggeving?
Indien dat zo is, dan rijst de vraag : waarom ? En vanuit welke journalistieke ethiek ?

Ondertussen zijn er andere maatstaven van journalistiek, met bronnen die spreken vanuit experise, na jaren van gericht onderzoek terzake.

Met als grondslag precies dergelijk jarenlang gericht onderzoek, verduidelijkte de heer Roggeman, voorzitter van zowel Natuurpunt, als van de adviesraad voor het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie, in een officiële verklaring eerder reeds op 23/11/2014 via grote mediakanalen, dat de rol van trekvogels bij het uitbreken van vogelgriep, slechts minimaal tot onbestaande kan zijn. Waarom ?

Volgens onafhankelijke experten blijkt onontkenbaar uit jarenlange testen en proeven, uitgevoerd reeds vanaf 2005, dat de agressieve vogelgriepvariant H5N8 een typische pluimvee-ziektekiem is die nog nooit bij trekvogels werd vastgesteld. Ondanks doorgedreven en jarenlang onderzoek van trekvogelpopulaties.(Bron : Belga)
Volgens onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) in Wageningen is recenter gebleken dat trekvogels niet de daders zijn, maar net wel slachtoffers van door antibiotica verzwakte populaties in de pluimvee-industrie: kiemdragende pluimveepopulaties die lokale groepen zwerfeenden besmetten. Vervolgens gaan lokale populaties (wilde) zwerfeenden op hun beurt doortrekkende wilde eenden besmetten. Met andere woorden brengen wilde vogels het virus niet naar pluimveekwekerijen, maar gebeurt net het tegenovergestelde. Juist in Nederland lopen wilde vogels het virus op, aldus het Nederlandse Instituut voor Ecologie. (Bron : Belga)

Dat één en ander ruim op voorhand geweten was, is overduidelijk.
HET NEDERLANDS INSTITUUT VOOR ECOLOGIE gevestigd in Wageningen, meld reeds op 6 oktober 2014 :

ONDERZOEK AAN WILDE EENDEN LAAT ZIEN : TREKVOGELS BRENGEN GEEN VOGELGRIEP , MAAR KRIJGEN HET HIER.
Press release 06-10-2014 .

Maar wat wordt er dan wel bij wilde vogelpopulaties gevonden ?, vraagt u zich af. En terecht. Bij trekvogels worden enkel mildere stammen griepvirus vastgesteld, typisch voor wilde vogels, en waarvan deze vogels doorgaans geen enkel nadeel of last blijken te ondervinden.(Bron : Belga en NIOO-Wageningen)

Met andere woorden zijn verklaringen als "het kwaadaardige H5N8-virus komt van wilde vogels", en "wilde eenden zijn de schuld van kippen-vogelgriep in besloten stallen", naar objectieve maatstaf niet minder dan een stuk manipulatief theater, naar beste vermoeden (maar zonder formele bevestiging) geregisseerd vanuit de coulissen van bepaalde takken in de bio-industrie, al dan niet met handlangers in andere betrokken sectoren. En hoe zit het met de overheid ? Is de landbesturende macht op de hoogte ? Of is zij onwetend ?

Hoe valt het overigens te verklaren dat een doorgaans solide huis als de NOS zich leent tot verslaggeving met weglating van beschikbare informatie uit betrouwbare bronnen? De tijd zal uitwijzen wie aan de basis ligt van groteske desinformatie via een nationale mediamachine. Gerichte desinformatie waarmee de publieke opinie bij onze noorderburen wordt bespeeld. Want niet de gehele waarheid vertellen, ruikt al te zeer naar manipulatie. Hoe valt dat te beoordelen binnen de journalistieke code van beroepsethiek...

__________________________________________________________

Bron : Belga
Het Laatste Nieuws, op 23/11/2014


(titel)
Natuurpunt : "Trekvogels verspreiden vogelgriep niet"

(artikel)
Volgens Natuurpunt is de kans dat vogelgriep van het type H5N8 door vogels op pluimvee wordt overgebracht, bijzonder klein.

"In het eerste Nederlandse geval (in Hekendorp) is het zelfs uitgesloten, omdat het ging om kippen die binnen worden gehouden", verduidelijkt Voorzitter Walter Roggeman van Natuurpunt. "Bovendien zijn er talloze pluimveetransporten waarvan het patroon moeilijk te achterhalen is, waardoor de kans dat een besmetting zich verspreidt zonder dat daar wilde vogels aan te pas komen, veel groter is."

Natuurpunt wijst erop dat in België nog nooit hoog-pathogene (ziekteverwekkende) vogelgriep werd vastgesteld bij pluimvee of wilde vogels. Bovendien is ons land één van de weinige landen waar een zeer uitgebreide monitoring van vogels gebeurt, dankzij het netwerk van 'ringers' van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN).

Natuurpunt merkt tot slot op dat het niet verwonderlijk is dat de meeste uitbraken zich voordoen in pluimveekwekerijen. "Ondanks de goede hygiënische omstandigheden, zeker in België, zijn concentraties van vaak tienduizenden kippen, die geselecteerd worden op vlees- of eiproductie en niet op natuurlijke weerstand tegen ziekten, een ideale voedingsbodem als een virus erin slaagt daar binnen te dringen."
Is het kernwoord u opgevallen ? :
"Niet geselecteerd op natuurlijke weerstand".

Inderdaad, in een land dat geboekstaafd staat als Europese koploper van antibioticagebruik bij de kweek van nutsdieren, "wordt er niet geselecteerd op weerstand". Zeer integendeel. De lichaamsweerstand van kweekpopulaties wordt door medicatiemisbruik steeds verder uitgehold, zodat bij het allerminste zuchtje elke ziekteverwekker vrij spel krijgt. Met kwaadaardige epidemies als direct gevolg. Telkens weer.
__________________________________________________________

Kweek  bewust
Kweek  natuurlijk

Doe geen half werk
Kweek  ze  sterk

Good morning

Why on earth is this gouldian phone green ?Do you know ?

How long have you known ?

And how did you get to know it is green ?