Pagina's

vrijdag 29 november 2013

NIEUWE RUBRIEK
" Hoe de natuur naar hok en vogels toe halen "


Aflevering 1 :
Antivirale kracht via vlierbessensiroop


Voorwoord
In de maanden die volgen, krijgen echte gouldfanaten de kans om zelf het onderwerp aan te leveren wat zij graag op deze pagina besproken zien binnen het bovenstaande rubriek- kader “breng de natuur naar de vogels toe”. Omdat vogels vanuit hun kooien nu éénmaal niet zelf naar de open natuur toe kunnen. Het 1e onderwerp in dit verband is "vlierbessensiroop".

Inleiding
Bij ons thuis geldt boerenwijsheid, in en naast het hok. Vermijd antibiotica en ga jezelf niet overgieten met chemo. Heb je wintergriep, neem dan geen industriële pharmaceutica-prullen. Heb je zomergriep, neem nog minder van die éénzijdig werkende chemo- prullen. Want uitgerekend precies wanneer je lijf en lichaamsweerstand in een diep dal zitten, verzwakken chemo- prullen je lijf nog meer, net op het moment dat je lichaam z'n uiterste best aan het doen is om sterker te worden. Gezond verstand behoort toe aan hen die het zichtbaar gebruiken.

Want "courante" virale aandoeningen treffen nu éénmaal lichaamsconstituties in een onbewaakt moment van zwakheid. Of ze treffen sowieso steeds net wat vlugger de genetisch zwak ontworpen en zwak gebouwde lichaamsconstructies. Maak dus je lichaam sterk, of tenminste toch zo sterk als dat lichaam bekwaam is om sterk te kunnen zijn. Want de ene is van nature uit nu éénmaal genetisch sterker gebouwd dan de andere. Waarbij daarnaast ook levensfasen en momentopnamen uit een levensloop van invloed zijn. Want uiteraard weet iedereen dat jonge kinderen en bejaarden stukken vatbaarder zijn voor griep(virussen). Deze leeftijdsgroepen hebben steeds meer te vrezen van virale infecties. Virale infecties met in hun zog vaak genoeg neveninfecties van bacteriële en/of parasitaire aard, welke het verzwakte lichaam er op de koop toe gratis bij krijgt.

De link naar het hok
De link naar de vogels op het hok is korter dan velen vermoeden. Want ook bij vogels zal een verhoogde gevoeligheid voor virale aandoeningen op dat moment in het vogellichaam tegelijk vaak de deur open zetten voor neveninfecties van bacteriële en parasitaire aard. En om het feest helemaal kompleet te maken, daarbovenop bij (de allerzwakste) vogels al gauw overgoten met een sausje van geniepige gisten- en schimmelkiemen, met op kop de beruchte "megabacterie"-schimmelvariant. Specifiek bij vogels o-zo vaak vergezeld van flagellaten die zich uitgerekend op dergelijke momenten in het geteisterde vogellijf vrijwel ongehinderd kunnen doorzetten, met de gekende gevolgen. Of dan weer bij andere indicaties wordt het vogellichaam overmeesterd door één van de huidschimmelvarianten die de allerbeste speelkameraadjes zijn met follikel-parasieten zoals ze helaas maar al te vaak hand in hand binnen verzwakte gouldstammen voorkomen. Jawel, waar ze inderdaad het alomgekende symptomatische beeld van "kaalkoppen" creëren. Overigens zijn bij deze groep zwakke kneusjes veel vaker neveninfecties van bacteriële aard in het darm-spijsverteringstelsel vast te stellen dan bij sterk-gekweekte gouldstammen. Met op die momenten vrijwel steeds symptomen van verkleurde ontlasting en/of waterachtige diarree-verschijnselen.

Dus jawel, ook bij gouldamadines is het ene hok uitgesproken sterker dan het andere. Meestal ook zo herkenbaar.(>>>tel.053838224) In de eerste plaats afhankelijk van genetische eigenheid en afkomst van de vogels. En dus inderdaad vooral totaal afhankelijk van de manier waarop kwekers op het hok met hun gouldamadines omgaan.

Sowieso :
• Vogels die in de ecologische kunstmatigheid leven van een besloten omgeving als het vogelhok,
• waar op de koop toe voor het gemiddelde hok dan nog al te vaak ondermaatse ventilatie geldt, meestal zonder dat kwekers het in de gaten hebben,
• en waar binnen die scheefgetrokken ecologische kunstmatigheid van de ene op de andere dag, vogels fysiek geconfronteerd worden met plotse wisselingen van nazomerweer naar miezerig nat-koud herfstweer,
• die vogels worden op dat ogenblik lichamelijk overspoeld met (in de ecologische beslotenheid van het hok) artificieel opgestapelde horden microbiële kiemen van een geniepig karakter.
• Uiteraard zonder dat de vogels op dergelijke cruciale momenten zelf meteen de nodige maatregelen kunnen nemen in de keuze van hun voeding.
• Met name omdat ze in een kooi zitten.
• En dus duidelijk vanuit hun kooi nooit naar de natuur toe kunnen om één en ander te compenseren.

De natuur als voorbeeld
In de open natuur zullen diezelfde vogelsoorten binnen hun natuurbiotoop dag aan dag de effecten van wisselende weersomstandigheden op hun lichaam op slag gaan incalculeren en bijspijkeren via ondermeer spontane aanpassingen en klemtonen in hun voedingspatroon. Vooral voor gouldamadines is dat zeker nog meer waar. Met name omdat gouldamadines van origine afkomstig zijn uit subtropische regio's met een grote klimatologische dynamiek. Met andere woorden is de gouldamadine van oorsprong afkomstig uit regio's waar grote weersveranderingen mekaar in versneld tempo kunnen opvolgen. In dergelijke snel evoluerende omstandigheden binnen zijn biotoop zal de vogel in kwestie instinctief nog eens zo spontaan-vlug de nodige maatregelen nemen via hetgeen hij eet en drinkt. Uiteraard op voorwaarde dat de gouldamadine die mogelijkheid heeft. In een kooi daarentegen, zijn vogels afhankelijk van wat hun verzorger op het hok doet. Of vaak genoeg net nalaat om te doen.

Om alle genoemde redenen en meer, brengt de nuchtere kweker de natuur naar zijn gouldamadines toe. De natuurlijke middelen die hem daartoe ter beschikking staan, zijn vaak heel vanzelfsprekend, het ene in zijn werking al effectiever dan het andere.

Praktijk : antivirale versterking in de voor-herfst
Op dit hok werd door de jaren heen zowat alles uitgetest en geprobeerd. Sommige zaken “te gek om op te noemen”. Andere dan weer “de logica zelve”. Na al die jaren van testen en proberen, heeft boerenwijsheid met daarachter een sterk theoretisch kader, ons gebracht tot een mix van “praktische vereenvoudiging” gecombineerd met “hoge effectiviteit” waar het gaat over voorbereiding van de vogels op de overgang van droge naar natte seizoenen. Het achterliggende idee is daarbij steeds geweest : ”Wat zouden vogels in de natuur op dat moment gaan doen ?; wat kiezen vogels in die nakende seizoensovergang, uit hetgeen voor hen beschikbaar is in de natuur?”

Het krachtig en tegelijk vanzelfsprekende wapen dat onze gouldpopulatie daartoe tijdens seizoensovergangen via hun voeding aangereikt krijgt, is éénvoudigweg vlierbessensiroop, al dan niet “fijn-getuned” met enkele toevoegingen van vanzelfsprekende componenten uit de voorraadkast van Moeder Natuur. Met andere woorden inderdaad en uiteraard allemaal éénvoudig beschikbare voedingscomponenten, alle stuk voor stuk van natuurlijke oorsprong. Vlierbessenextract heeft een globaal brede antivirale werking zoals die zelden bij andere courante voedingsmiddelen voorkomt. Een antivirale werking die bovendien nog specifiek kan gestimuleerd worden in verschillende richtingen, via boosting met meerdere “éénvoudige huismiddeltjes” die aan een flesje vlierbessensiroop van 200ml worden toegevoegd.

In praktijk betekent één en ander dat gouldamadines als voorbereiding op de kweekperiode, bij de start van de herfst in een cyclus van 3 weken dagelijks gedurende een tweetal uur een back-up-drinkfontein krijgen aangeboden met daarin mix van mineraalwater en 20% vliersiroop die samen met de toevoegingen van enkele andere natuurlijke stofjes niet enkel de hormonen op de meest voordelige wijze in de startblokken zetten en tegelijk niet enkel energie uit vet vrijmaken, maar daarnaast de opgeslagen hormoontrigger-voedingsstoffen vrijmaken uit een vlot wegsmeltende rustvetreserve; plus daarbovenop eveneens zowel de luchtwegen van koudbroed gouldamadines versterkend balsemen, als tegelijk het immuunsysteem van de vogels aansporen tot maximale slagkracht.

Duidelijke effecten : groter resultaat tijdens daaropvolgende kweek
Het verschil is er even later duidelijk aan te zien. Niet enkel stabieler kweekgedrag en hogere kweekuitkomsten, maar tevens een onverzettelijk-stevige gezondheid met sterke gouldamadines die volop kweken bij winterse indoor kweektemperaturen van gemiddeld om en bij de 11,5°C à 13,5°C. Sterk, sterker, sterkst. Na een voorbereidende cyclus van slechts een drietal weken.

Horizon verruimen mogelijk voor elk die het er voor over heeft.
De natuur naar het hok toe halen berust op gezond verstand. Om vervolgens aan de kooivogels de gelegenheid te geven hun eigenheid te volgen in instinct en aanleg. Alleen die kwekers die zich ooit reeds de moeite genomen hebben om een seizoen of twee vlierbes met echinacea toe te passen, zijn in staat om de verbluffende reflexen en effecten op de vogels binnen hun hokbestand te omschrijven. Alle gouldkwekers die interesse ontwikkelen, kunnen voor een totale aanpak-op-maat terecht op tel.nr. 053 83 82 24. Lievens Sr. kan elke kweker vertellen hoe zijn/haar gouldamadines op spontaan natuurlijke wijze sterker kunnen worden. Om vervolgens een veel langer leven beschoren te zijn, met hogere kwaliteit. Op dat moment wordt kweken met goulds van 5 tot 10 jaar oud, veel meer dan de grote uitzondering op de regel. Op ons hok is het in elk geval schering en inslag. Op zich zegt dat genoeg.


Tekst en tekstbewerking : ILLK

woensdag 13 november 2013

HET VOEDINGS TECHNISCH LUIK , deel 6 :
Natuurlijke anorganische calciumbronnen
voor eileggende gouldamadines


De polemiek

De polemiek of eierschelpen al dan niet deel mogen uitmaken van zachtvoer, is vaak te lezen. Zowel in anekdotische verhalen als in de zogenaamde “ernstige publicaties”. Of, dat vogels eerder sepia en grit als eerste anorganische calciumbronnen zouden dienen op te nemen ?? Wat kan er, mag er, en moet er ? En wat niet ? Maar vooral : waarom ? Wat is hier ter zake ? Hierna een kort overzicht van oriëntatiepunten in kwestie :

•    Eierschelp mag zonder probleem grofjesweg door het zachtvoer gemixt, welk type zachtvoer dat ook is. Krijgen de vogels meteen een extra marge aan opneembaar calcium ‘ in absolute evenwichtsformule ’. Logisch ook, het betreft hier immers een kalkschelp die van oorsprong speciaal ontworpen werd voor constructie van een ei. Een dergelijke kalkbron grof verkruimeld door het zachtvoer geeft een marge die leggende poppen de gelegenheid biedt om periodiek, uitgelezen calciumverbindingen op te nemen naar noodzaak. De keuze aan de vogel laten, blijft steeds het meest aanbevelingswaardig. Enkel op die manier kunnen vogels zelf instinctief en naar behoefte kiezen, niet of wel meer calcium opnemen, -en zo ja- wanneer. Kwekers die menen slimmer te zijn dan alle vogelinstincten samen, zijn er echter ook, naast andere kwekers. Tot welke groep behoort U ?

• Calcium overmaat door homogene supplementering in zachtvoeders, en desgevolgende gedwongen opname, heeft meerdere negatieve gevolgen. Disproportioneel te veel calcium homogeen in zachtvoer zal uiteindelijk resulteren,

1.   zowel in eieren met brozere en/of dunnere eischaal,
2.   als tevens in eischalen waarvan de omsluitende
      opperhuid gebrekkig is of helemaal ontbreekt (met meer
      geïnfecteerde / afstervende embryo’s als gevolg),
3.   als mogelijk ook in zogenaamde “windeieren”, waarbij
      enkel de 2 binnenvliezen de eimassa omsluiten (en de
      dubbele eischaalwand plus opperhuid totaal ontbreekt).
4.   Calcium overmaat heeft daarnaast een negatieve invloed
      op de hormonenhuishouding (met afwijkend
      voortplantingsgedrag van kweekvogels als gevolg),
5.   zowel als negatieve invloed op de vettenregulering.

•    Het leggen van 1 ei vraagt van de pop (ter grootte van plusminus een kanarie) ruwweg 20% van de totale beschikbare calcium- lichaamsreserve, voor elk gelegd ei, elke keer weer. Deze shock-onttrekking van calcium aan het lichaam kan op korte termijn in geen enkel geval zonder neveneffecten optimaal gedekt worden door enkel calcium uit grit of sepia , om meerdere redenen .

•    Bovendien is daar tegelijk de vaststelling dat alle zachtvoeders die integraal alle calciumbehoeften voor herhaaldelijke ei-vorming homogeen en totaal dekken, even later na de eileg per definitie net iets te rijk blijken te zijn aan calcium om doeltreffend te kunnen blijven voor de rest van de broed- en opfokperiode, zonder daarbij hormonale disbalans dreigen te veroorzaken. Maw blijft het dus steeds aangewezen om naast een zachtvoer met verantwoorde calciumgehaltes, tevens aanvullende calciumbronnen van organische en anorganische aard te verstrekken waar het vogellichaam op korte termijn rendabeler kan mee omspringen, periodiek en naar behoefte.

•   Overigens bevatten eierschelpen niet enkel calcium, maar logischerwijze tevens alle andere benodigde mineralenverbindingen in de meest perfekt afgemeten verhoudingen voor dubbel gelaagde aanmaak van een eischaal. Hetgeen de logica zelf is voor wie bedenkt met welk doel de calciumverbindingen in eierschelpen gemaakt zijn, en door wie. Op ons hok verkruimelen we de eischaal mee in het zachtvoer, vanaf opkooiing van de koppels tot de pop haar voorlaatste ei gelegd heeft. Nadien enkel opfokvoer zonder vergruisde eierschelpen.

•    Daarnaast zijn er in de handel ook de zogenaamde “vloeibare calciumbronnen” die de jongste jaren naarstig gepromoot worden . Voor de vogels in kwestie die ermee bediend worden echter ook met meerdere “neveneffecten” op termijn. Daarover later meer in een aparte bijdrage.

•    Sepia aanbieden blijft altijd aangewezen, ook al mogen sepia noch grit idealerwijze nooit de allereerste calciumbronnen zijn. De meeste vogels die eierschelpen krijgen, blijven sepia overigens mondjesmaat opnemen. Sepia is immers veel meer dan louter een calciumbron. Kleine fracties hiervan laten opnemen, bezorgt vogels ruim voldoende van de brede waaier aan stofjes die sepia bevat. Deze elementen werken globaal stofwisselingsondersteunend en immuunstimulerend.

•    Anderzijds is voor opname door de vogel het eerste limiterende bestanddeel in sepia wel degelijk natrium. Hier kan geen enkele eivormende / leggende pop naast kijken. Hoezeer de schelpen ook uitgeloogd zijn, elke sepiaschelp bevat verhoudingsgewijs massaal natrium in chlorideverbinding. Te veel zout opnemen is geenszins een zegen voor het metabolisme, en dan al zeker niet voor eivormende / leggende poppen. Zoveel weet iedereen. Dus zal elke pop instinctief haar opname van sepia beperken navenant aan de maximale dosis zout die haar lichaam kan verdragen. Zo simpel als dat.

•    Om deze en andere redenen is het aangewezen om eileggende poppen naast sepia, ook de beschikking te geven over andere natuurlijke mineralenbronnen. En dan zegt het gezond verstand niet in de eerste plaats “grit”, maar wel al gauw “leem en klei”, naast de vanzelfsprekendheid van (telkens vergruisde, nooit tot poeder gemalen) eierschelpen. Groene klei bevat ruwweg 20% calcium, na silicium het sterkst aanwezige element, navenant gebufferd door passende hoeveelheden magnesium e.a..

•    Om de via verschillende wegen opgenomen calcium voor het vogellichaam makkelijker en rendabeler beschikbaar te maken voor eischaalvorming, zal elke verstandige kweker het niet nalaten om gedurende diezelfde periode van eivorming kleine fracties groene planten / driekwartrijpe grassen te verstrekken. Voor deze groene fractie in het voedingspakket van eileggende poppen –met het oog op rendementsvolle kalkassimilatie voor eischaalvorming - bestaat er maar één natuurlijk alternatief dat even rendabel werkt, nl kiemen. Al de rest is van tweede rang en orde.

Beknopt:

Het valt aan te raden om in geen geval extra calcium voor eivormende poppen homogeen (poedersgewijs) onder het zachtvoer te gaan mengen. Op deze wijze schrapt de fokker voor zijn kweekvogels elke mogelijkheid tot keuze om periodiek meer of minder calcium op te nemen. Die mogelijkheid tot keuze blijft wel behouden wanneer eierschelpen grofweg door het zachtvoer gemixt worden.
Beste bronnen voor opname van anorganisch calcium door zaadeters zijn achteréénvolgens : Klei(korrel), leem, eierschelpen, vervolgens pas sepia en grit. Voor de meest optimale kalkassimilatie is meer nodig dan louter een gepaste dosis D3. Iongebonden “vlugge” mineralen uit plantaardige bronnen zijn voor eileggende poppen een grote hulp voor vlotte calciumresorptie bij eischaalvorming. Maar dat hadden slimme fokkers uiteraard al lang voor zichzelf uitgemaakt.

Tekstbewerking : Lester Lievens

Dia Slides Lievens Gouldamadines : Zichtbaar méér type, Zichtbaar méér gould, gouldamadine² = gouldamadine in het kwadraat


Sandra The Voice of Holland en boerin Henrieke van Boer Zoekt Vrouw op Youtube en Facebook wint van Natuurijs Schaatsen op Tv met Wesley Sneyder, Rafael van der Vaart, Johan Cruyf, Louis Van Gaal. Sexy Autosalon Weer Hot Online Sexy Sex loves Kim Megan Emma Angelina Lindsay Britney Pamela Vanessa Anna Kendra Yuli Ashton Dave in Popstars, X-Factor en So You Think You Can Dance

vrijdag 1 november 2013

ON FOSTERERS' CLAIM ANALYSIS
Chain-fosterer's statement of the century,
anno 2013 still splattered all over the internetIn a world rendered to become but a large village by globalised media, if it were solely up to internet-worldwide statements like Fidler's to decide on merit and credibility, then where are we going to ? Where are we bound to end up ? Is it anno 2013 really up to this kind of statements, not only to decide on merit and credibility, but also attempting to decide on skill and willingness ? Especially when establishing that this same person takes the liberty of making the obscure statements in the way he does, smoothly appeasing and easing the greedy bunch... whilst in the proces all too gladly forgetting to emphasize he himself is a somewhat "slightly-heavily" biased party in this matter. Why so, one might wonder...

Mike Fidler gouldian finch complete soft food sprouting seeds, Birds r us at http://www.birdsrus.com.au/mike-fidler.html on fostering matters talking pretentious and irresponsable always trying to cloud the obvious commercial intentions brutalising nature's by practising systematical selection falsification; selectievervalsing door pleegbroedfabrieken http://www.petshopone.com.au/

A FOSTERER'S QUOTE :"Fostering
is a great supplementary technique but very labour intensive and time consuming. A large number of people think that fostering is the easy option, where, in fact, nothing is further from the truth. It takes a lot of preparation and a lot of skill to foster..."
                             (according to Mike Fidler, former chain-fosterer)

Skill...??
Whatever could this person mean... and what are his intentions when promoting artificial selection falsification by claiming skill and effort in doing so ?... seemingly not the least hampered by any shame... How's that Jack?
And subsequently... what about the skill of respecting nature's mechanisms by practising the original of breeding gouldians in a natural manner...?? Come again...? Not good enough, is it.. ? Why is that, one wonders ...
MARGIN QUOTING ♫♪♫ If you can't be in awe of Mother Nature, there's something wrong with you.
Alex Trebek
Now what in fact is the essence here of Fidler's above claim "nothing is further from the truth"...?, the above actually being a formidable promotion for artificial gouldian foster practices, attempting to obscure the obvious. For the obvious no longer permitted to be obvious by creating self-excusing smoke screens, some people are indeed taking other people further from the truth :
...Why indeed, dear Madam, chain-fostering is such an noble occupation (sic), logically only practised by noble people to be admired for their strength of character and endurance(sic), their enourmous technical skills (sic) and delivered labour intensive efforts (sic), because they so willingly invest all they ever can in this immensely time consuming work... (sic).
That is of course, if it were up to internet-worldwide statements like Fidler's to decide on merit and credibility, in a world rendered to become but a large village by globalised media. But is it anno 2013 really up to this kind of statements, not only to decide on merit and credibility, but also attempting to decide on skill and willingness ? Especially when establishing that this same person takes the liberty of making the obscure statements in the way he does, smoothly appeasing and easing the greedy bunch... while in the proces all too gladly forgetting to emphasize he himself is a somewhat "slightly-heavily" biased party in this matter. Why so, one might wonder...

For did the man stating to the world that "fostering is great" himself not used to be one of thé most woppingly larger-than-life European commercial chain-fosterers of gouldians ever having walked this planet, himself commercially exploiting gouldians by yearly producing up to 3000 fostered birds, or even more... So how much "supplementary" can chain-fostering in fact be...
MARGIN QUOTING ♫♪♫ That's the thing about Mother Nature, she really doesn't care what economic bracket you're in.
Whoopi Goldberg

Meanwhile day-to-day reality is always just behind the pretense-façade, stating in massive numbers, even today :

Chain-fostering by       all means is the technique designed by    and for    the u t m ost and utterly technically unskilled and unqualified, but at the same instant also improper-business minded men and large scale selection-falsifiers, strictly prioritising "economic sense", each of them yearly and individually chain-producing multiple hundreds, even thousands of weak-weaker-weakest birds with increasingly deviating social characteristics and - generation by generation- steadily increasing degeneration in auto-productivity and parental behaviour. All of these actions year after year carried out with one main priority only : reaching high production numbers in order to achieve what is smoothly referred to as "economic sense". Commercially preying on a bird species makes "economic sense" indeed. No doubt about it. Common sense calls it "commercial exploitation of gouldians".

That’s the way the cooky crumbles, has always crumbled, and will always be admitted to remain crumbling… as long as statements as Mike Fidler's above are declared a good enough example to be followed, despite all of its adverse effects on health, stamina and productivity of the species.

Since the mid 70's natural breeding pioneers of gouldians have been carrying the torch, steadily and cautiously securing nature's mechanisms to ensure health and strength of the species. Within their sustained efforts lies real technical skill and expertise, for decades on end protecting the gouldian as a species.
Since the early 90’s chain-fostering is within the breeders' circuit increasingly louder being called by its true colours, chain-fostering for decades having commercially been preying upon the gouldian as a species, in the process causing and deteriorating all of the established degeneration effects.
As such, its true colours of falsifying selection and species’ weakening features today still increasingly emerge, ever increasingly mortgaging the authentic nature and character of the species.
While all of the time, there has always been the other option, with respect for nature's mechanisms. It was primarily the Dutch –being backed up by some foreign pioneers- providing the large scale organisation unifying all those being willing and able to breed gouldians in a natural manner within a sustained and prolonged model, without damaging health nor parental capabilities of the own species.
And…
Only if and when they are really good at what they are doing, natural breeders of (parent-raised) gouldians will on average get 5-6 young gouldians per couple, per season. But at least it will be gouldians bred without falsifying nature’s mechanisms, protecting the gouldian’s enormous, natural self-reproductive ability.

Of course no chain-fosterer’s mentality will ever find itself indulged and gratified when having to work harder for much lesser outcome and revenue, remembering Fidler’s (internet published) fostering goal of -hold on to your socks!- 25 up to 30 young gouldians per production gouldian couple, per year, when subsequently being "faced with the horror" of natural- breeding-results at the most delivering “only 5" naturally parent raised young gouldians on average per couple, per year. Of course only if and when one actually is prepared to give it tremendously more effort and skill than chain-fosterers as a rule indulge themselves to do.

On the other end of the spectrum, no sensible man or woman alive on this planet - while respecting nature’s mechanisms-, will even dream of being able to yearly realise authentical breeding results of 25-30 young gouldians on average out of one breeding pair; figures entirely as chain-fosterers anno 2013 plainly keep on declaring to be so called “normal objectives”. And of course this kind of contra-natural objective indeed becomes quite possible to achieve when artificially preying on the gouldian for the sole purpose of big numbers – and big bucks. In the meantime it is the gouldian as a species paying the price, each generation increasingly ever more.
Today the natural approach of actually breeding authentic parent- raised gouldians has provided the opportunity for willing and able breeders from around the world to step into the natural breeding initiative as officially issued in the Netherlands in the early 90's. Since the mid 90's there even exists a specialised club solely for natural breeders of gouldians, handling a strictly regulated membership today counting some 700-800 inspired, skilled and  willing gouldian breeders from all corners of the world. A membership number steadily rising.

All of these skilled and willing breeders have carefully thought it through :
If artificially fostering gouldians while falsifying selection indeed really were to be so “great”, as dear Mr. Fidler is splattering over the internet in an extensive promotion article smoothing over his chain-fostering past, how much greater then is naturally breeding parent-raised gouldians, not damaging but indeed respecting nature’s mechanisms. Simply so as not to weaken and hollow the species – weakening and hollowing the species being year after year done by each and every chain-fosterer and their specialised predation on the species… - Keeping up appearances has long enough outlived its expiration date, for common sense urges : "How much supplementary is yearly producing 3000 degenerating gouldians..."
MARGIN QUOTING ♫♪♫ Mother Nature may be forgiving this year, or next year, but eventually she's going to come around and whack you.
Geraldo Rivera
So exactly how much a protector of the gouldian species can one be, when clearly speaking and acting like a predator on the gouldian as a species ? How much supplementary can that be? No one can outsmart nature for too long. High time for renewed respect towards mother nature's mechanisms. Moreover, better beware if one does not, for all abuse always comes boomeranging back in a big long arc curve, no matter what pretense-façade is being held up.

In the meantime :
QUOTE :

"Breeding strong and capable gouldians without renouncing nature's mechanisms, consequently keeping far away from any chain-foster selection falsification whatsoever, is protecting the species, at the same time securing the species’ future for man's generations to come."
                                                        (dixit Ivan W.J. Lievens,
                                   natural breeding pioneer of gouldians)


As such :
What kind of man alive on this planet will honestly dare placing himself above Mother Nature's mechanisms, haughtily declaring a paradigm shift ?
For all sincerely benevolent breeders of gouldians there is no -nor has there ever been- a paradigm shift of nature's original, despite any feints whatsoever : respect for nature's mechanisms applies to all. All the rest regrettably is much further from the truth.
Too much.NEDERLANDSE TITEL : De claim van pleegbroed geanalyseerd / de stelling van de eeuw uit de mond van pleegbroedfabrikanten

__________________________________________________________

Nog meer 'hot gouldian stuff' over VOEDING, VERZORGING, KWEEK,...
De meest populaire gould-artikels met de meeste hits


Koudbroed op Vogelcafé
Koudbroed en... spraakverwarring
Koudbroed-bekwaamheid van gouldamadines
Luchtvochtigheid op het gouldhok
Voederinsecten voor tropische zaadeters
Dierlijke eiwitbronnen in eivoer / opfok voor zaadeters
Zuur-base, evenwicht in het vogellichaam
De meest uitgelezen speciaalzaadmengeling voor gouldamadines
De Natuur op het hok: Antivirale werking van vlierbessensiroop
De vruchtbare periode in gouldjesland : hormonale activering
Voeding en hormonenhuishouding bij gouldamadines
Natuurlijke calciumbronnen voor eileggende gouldamadines
Vetzucht versus periodieke vetheid bij gouldamadines
Claim Analysis : Fosterer's statement of the century
Smalle of Brede gouldamadines ?...999 op 1000 kiezen imposant en breed
De beste witborsten fokken... hoe scoren en blijven scoren ?
Hagelwitte netheid op een brede borst : goed bloed liegt nooit.
Gouldjes in Fabeltjesland : Tovenaars en preventieve zelfmedicatie
A word on melanotic bluebreasts
Ivoren Torens : achterhaalde technicaliteiten van technische commissies

Teksten : ILLK
Bewerkt door L. Lievens
Technische feedback en info gebeurt mondeling - mail ontvangen op 3  mailaccounts voor goulds, bevestigt dat er veel zoekende gouldliefhebbers zijn, steeds met veel behoeften en vragen, doch iedereen van schriftelijke antwoorden voorzien, is in praktijk onbegonnen werk - niemand word genegeerd - info telefonisch en mondeling, voor elk hetzelfde, goede bekenden zowel als nieuwkomers


Dia Slides Lievens Gouldamadines : Zichtbaar méér type, Zichtbaar méér gould, gouldamadine² = gouldamadine in het kwadraat
Dia Slides Lievens Gouldamadines : Zichtbaar méér type, Zichtbaar méér gould, gouldamadine² = gouldamadine in het kwadraat