Pagina's

zondag 10 februari 2013

ZELFTEST   "Kennis = Kunde"  :  10 testvragen
Proef gouldtheorie gegoten in een lijstje
met 10 basisvragenRetro... én zóóóó actueel
Begin jaren 2000 publiceerde het tweetalig    welgekende    KAOB- vogelmagazine “De Vogelwereld” een     zelftest    theorie    voor gouldkenners - van auteur Ivan Lievens-. Enige tijd later werd die publicatie ook ter overname gevraagd door het Spectrum, het kwartaalblad van de Speciaalclub Natuurbroed Gouldamadine NL. En kort nadien daarin gepubliceerd. In datzelfde jaar kregen ook bezoekers aan de Nationale TT in Elst ter plaatse de gelegenheid om voor zichzelf in de TT-zaal te Elst de proef op de som te nemen. Aan elke belangstellende werd een formulier met de onderstaande 10 vraagjes beschikbaar gesteld. Veruit de meeste deelnemende bezoekers, waaronder ook genoeg zeer geroutineerde liefhebbers en tentoonstellers, verbaasden zichzelf.

Op aanvraag
Diezelfde testvragen worden hierna op verzoek andermaal gepubliceerd. Binnenkort volgt op deze pagina de lijst met antwoorden voor de deelnemende geïnteresseerden.
Succes aan elke deelnemer.


Test jezelf

1. Hoeveel vleugelpennen, respectievelijk staartpennen heeft een gouldamadine ?

2. Wat is vandaag de dag het gemiddelde gewicht van een cultuurgouldamadine ?

3. Wanneer exact zet een gouldpop zich vast aan het broeden ?    Vanaf het 2e, vanaf het 3e of vanaf het 4e ei ?

4. Na hoeveel dagen exact gerekend vanaf het broedbegin, kippen de jongen ?     Na 13, na 14, na 15 of na 16 dagen ?

5. Na hoeveel dagen gemiddeld vlieden gouldjongen het nest ?
Na 17 dagen, na 20 dagen, na 23 dagen, of na 25 dagen ?

6. Hoeveel procent van haar totale lichaamscalcium- reserve benodigt een gouldpop gemiddeld voor het leggen van 1 ei ?                       Is het 5%, of 10%, of 15% of 20% ?

7. Noem de twee voornaamste, fysische factoren van invloed op de ruisnelheid.

8. Noem de twee voornaamste, fysische factoren verantwoordelijk voor toename van sexuele driftrespons en nestelingsbereidheid.

9. Welke kleurbepalende factoren geven ons optisch :
                                                       - een groene gouldrug ?
                                                       - een blauwe gouldrug ?

10. Waarom zal een gouldamadine quasi altijd zuigdrinken en bijna nooit schepdrinken, zoals onder meer een kanarie, een duif en een kip dat doen?


Proficiat aan elke deelnemer

• Wie als zelfverklaarde gouldliefhebber op dit testje “gouldkennis” geen 5 op 10 haalt, verklaart aan zichzelf dat er heel wat werk voor de boeg staat, om het van "gouldfanaat" tot "gouldkenner" te brengen.
• Wie 5 tot 7 scoort, zit steevast op de goeie weg, maar heeft als gouldkenner niettemin nog een heel eindje te gaan.
• Bedraagt uw score 8 op 10, of meer, dan mag u zichzelf als gouldkenner zeer onderlegd noemen in de theoretische basis.

Aan allen die de test voor zichzelf gemaakt hebben : proficiat.

Lijst met antwoorden verschijnt binnenkort hieronder, met interval-publicatie : dus de antwoorden zijn de ene week wel zichtbaar, de week daarop niet, enz... Wordt vervolgd.__________________________________________________________

Meer 'hot stuff' over voeding, verzorging en kweek - best links :

Koudbroed op Vogelcafé
Koudbroed en... spraakverwarring
Koudbroed-bekwaamheid van gouldamadines
Luchtvochtigheid op het gouldhok
Voederinsecten voor tropische zaadeters
Dierlijke eiwitbronnen in opfok voor zaadeters
Zuur-base, evenwicht in het vogellichaam
Antivirale werking van vlierbessensiroop
Voeding en hormonenhuishouding bij gouldamadines
Natuurlijke calciumbronnen voor eileggende gouldamadines
Vetzucht versus periodieke vetheid bij gouldamadines
De meest uitgelezen speciaalzaadmengeling voor gouldamadines
Claim Analysis : Fosterer's statement of the century
Smalle of Brede gouldamadines ??
De beste witborsten fokken... hoe scoren en blijven scoren ?
Hagelwitte netheid op een brede borst
De vruchtbare periode in gouldjesland : hormonale activering
Gouldjes in Fabeltjesland : Tovenaars en preventieve zelfmedicatie
A word on melanotic bluebreasts
Ivoren Torens : achterhaalde technicaliteiten van technische commissies

Teksten : ILLK
Bewerkt door L.Lievens
tel. : 053-838224


Dia Slides Lievens Gouldamadines : Zichtbaar méér type, Zichtbaar méér gould, gouldamadine² = gouldamadine in het kwadraat


__________________________________________________________