Pagina's

zondag 28 april 2013

Witte magiërs in strijd met zwarte tovenaars, deel 2

De kwalijkheid van chemo en antibiotica in cocktailmixen
Vandaag belicht : “Tabernil anti-CRD”


Voorwoord

Ter verduidelijking voor nieuwkomers : met ' zwarte tovenaars ' worden bedoeld, zij die op vernietigende wijze industriële chemo over vogels uitstorten (zoals antibiotica, sulfa's (o.a. EsB3), nitro's (o.a. flagyl, emtryl, ridzol) en lactonen, met als beruchtste flesje het verraderlijke, resistentmakende bogena-anti-mijt op basis van ivermectine) . Met ' Witte magiërs ' worden anderzijds bedoeld, zij die vogels kweken op natuurlijke wijze, zonder enig gebruik van chemische lapmiddelen.

Steeds vergrotend bewustzijn met herhaalde vragen over chemische cocktails
Omdat het vrij algemeen geweten is dat het gouldhok in Erpe-Mere sinds jaar en dag volledig vrij is van elke vorm van industrieel-chemische troep, en omdat mensen derhalve concluderen dat de vereiste knowhow inzake natuurlijke aanpak daartoe in Erpe-Mere aanwezig is, contacteren bezorgde kwekers ons vrij regelmatig met vragen binnen die materie : "hoe gevaarlijk industriële chemo-cocktails voor gouldamadines wel zijn, meneer" en "op welke manier het anders kan, en wat er voor nodig is om sterke vogels te kweken".
De voorbije maanden werden we herhaaldelijk door kennissen-gouldkwekers met vragen verwezen naar het onderwerp “tabernil” – zoals het te lezen staat op een of ander Nederlands vogelforum, waar het chemo-produkt aangeraden wordt –.
(http://www.vogelcafe.nl/showthread.php?35795-Tabernil-antibioterapia-anti-CRD)

Met vervolgens aan ons adres herhaaldelijk de vraag om toelichting “wat daar nog van te geloven valt ?”. Om te voldoen aan herhaalde verzoeken van ongeruste kwekers, hierna volgende analyse en synthese.


Beknopte synthese inzake industriële chemo “Tabernil anti-CRD”

Over de bovengenoemde chemo-combi-cocktail, in kortbeschrijving : tabernil anti-CRD = mix van 2X antibiotica + 1X hormoonsteroïden, derhalve 3 componenten :

1. Eerste component chlooramfenicol is een industrieel-chemische stof die bacteriostatisch werkt, dus geen bacterieën afdoodt, maar bij deze ziekteverwekkers enkel hun aanmaak van eiwitten afremt, wat hen tijdelijk minder actief maakt. Anders gezegd : chlooramfenicol is een stof die de doelgroep-bacterieën in leven houdt en voor deze groepen pathogenen/ziektekiemen meteen de tijd en gelegenheid verschaft naar versnelde resitentievorming toe (de bacteriestammen worden in versnellend tempo steeds sterker)


2. Een 2e industrieel-chemische component, erythromycine, met eveneens bacteriostatische werking (met specifiek gelijklopende termijngevolgen - zie boven), is op zijn eentje genomen, de “minst erge” component van de 3, die echter in combinatie met de 2 andere componenten, een zeer “chagrijnige deelnemer” wordt die binnen het lichaam fungeert als een geniepige handlanger van schimmel-gistinfecties, en daarnaast –direct en indirect- het vogellichaam vrijwel onherstelbare lidtekens en minderwerkzaamheid bezorgt, vooral ter hoogte van het spijsverteringstraject, inzonderheid aan epitheel en slijmvliesbekledingen.


3. De 3e industrieel-chemische stof in deze pharmacockail (dexamethason corticosteroide) is niet enkel een regelrecht hormoonsteroïde, maar daarnaast in werking wel degelijk als een soort “superopgepompt megaheftig cortisone” (wel 20 tot 30 keer brutaler dan hydrocortisone) die het immuunsysteem van het daaraan blootgestelde lichaam voor een groot stuk uitschakelt, de vruchtbaarheid vermoordt, zeer vaak onderling agressief gedrag en vechtpartijen tussen de behandelde vogels oplevert, en tegelijk de werkzaamheid van ziekmakende kiemen in het lichaam maskeert en verbergt – jawel dus even opgelet : bij stoppen met toediening van dit synthetisch hormoon (na de aangegeven kuur van meestal een week, volgt een waarlijk surprise-resultaat : explosief meer kans op infecties met bacteriën, virussen of schimmels .

• Dat “commerciële professionelen” uit de pharmaceutische industrie uitgerekend 3 dergelijke stoffen gaan samenpersen in 1 pot zegt één en ander over hun drang naar lucratieve marktrespons op korte termijn. Overbodig toe te voegen dat de 3 chemische componenten mekaar onderling exponentieel versterken in hun negatief termijnresultaat.

• Dus een chemo-combinatie die elk niveau van soortsterkte binnen een vogelbestand / binnen elk hok / binnen elke volière, op ruwgeschat minder dan een jaar, met een grote voorhamer kompleet de kop inslaat, en vanaf dat moment dag aan dag de deur wijd open zet voor massainfecties /superinfecties.

• Met uiteraard even later zeer infectiegevoelige vogelbestanden als resultaat. Anders gezegd : hokken die extreem gevoelig worden voor de allerkleinste infecties die bovendien met een vingerknip epidemiologisch worden, doorheen heel het hok dus.

• Wie één en ander diepgaand zal uitzoeken (dus niet via verpopulariserende pharma-industrie-gestuurde-literatuur die voor commerciële promotie moet zorgen), zal ongetwijfeld wel vaak genoeg lezen bij contra-indicaties/bijwerkingen/complicaties :

>>> steriliteit / onvruchtbaarheid,
>>> orgaanfaling,
>>> plotse sterfte,

Maar !.... Wellicht zeer zelden of nooit –raar maar waar- zal er een verwijzing te vinden zijn in de richting van dag-aan-dag teloorgang van de lichaamsweerstand en verzwakking van de soortsterkte binnen de met chemo bewerkte populatie.

Terwijl anderzijds nochtans de allereerste 2 oercriteria voor alle leven op aarde altijd en steeds blijven :

• Zich handhaven
• Zich vermenigvuldigen


Een en ander stemt tot denken : Wanneer het over ’s mensens manipulatie van vogels (en overige huis- en nutsdieren) met chemische middelen gaat, is de essentie simpel, zonder uitzondering : voorzichtigheid is altijd de moeder van de mooie porceleinkast. Witte magiërs vechten hierbij onafgebroken tegen de willekeur, de inhaligheid en de chemische vernietigingsdrang van zwarte tovenaars.

Alle gouldhouders die vandaag hun jonge goulds op natuurlijke wijze kweken, zonder pottenchemo, zonder antibiotica, of zonder andere kwalijke manipulatie, weten bij deze ééns te meer welke enorme dienst zij bewijzen aan zichzelf, maar vooral aan hun mooie, grote, volle, gezonde en sterke gouldamadines.

Goulds die vele tientallen keren sterker zijn dan al de rest.

...en die waardevolle lichaamssterkte en productiviteit doorgeven aan de volgende generatie gouldamadines.

Aan allen die deze weg reeds bewandelen : oprecht gefeliciteerd.
Aan allen die deze weg vanaf vandaag gaan kiezen : ook proficiat.

Dia Slides Lievens Gouldamadines : Zichtbaar méér type, Zichtbaar méér gould, gouldamadine² = gouldamadine in het kwadraat


Sandra The Voice of Holland en boerin Henrieke van Boer Zoekt Vrouw op Youtube en Facebook wint van Natuurijs Schaatsen op Tv met Wesley Sneyder, Rafael van der Vaart, Johan Cruyf, Louis Van Gaal. Sexy Autosalon Weer Hot Online Sexy Sex loves Kim Megan Emma Angelina Lindsay Britney Pamela Vanessa Anna Kendra Yuli Ashton Dave in Popstars, X-Factor en So You Think You Can Dance